دانلود سریال After the Rain
100%

دانلود سریال After the Rain

نپسندیدن
نظری ثبت نشده
اعلان سریال
توضیحات

دانلود سریال After the Rain

این سریال کمدی درباره بونگ گیل ۴۰ ساله و مجرد است که داره به سئول میرود تا.

دانلود سریال After the Rain This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away دانلود سریال After the Rain from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father دانلود سریال After the Rain who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.This is a comic human drama about Bong-gil who is forty, single and dying to move to Seoul and away from his 90-year-old father who’s been making Pyeongyang Naengmyun for the past 70, lonely years.

کانال دراما دی ال

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند