دانلود سریال Turn on the Right Way to Life 2023

نپسندیدن
نظری ثبت نشده

40 سالگی باید سالی باشد که در آن همه چیز سر جای خودش قرار داشته باشد. اما، بیان لیانگ 42 ساله که همیشه احساس می کرد همه چیز خوب جلو میرود، اکنون که او و خانواده اش با یک بحران مواجه شده اند، غافلگیر می شود. ناگهان تمام تجربه‌ای که در 40 سال گذشته از زندگی‌اش انباشته کرده دیگر برای مقابله با مشکلات مختلف کافی نیست و حتی روش‌های گذشته‌اش نیز اشتباه به نظر می‌رسند. با وجود احساس سردرگمی و ناتوانی، بیان لیانگ سخت تلاش می کند راه حلی پیدا کند. هنگامی که همه چیز به هم می ریزد و او باید همه مسائل را حل کند، یاد می گیرد تا راه درست زندگی را پیدا کند و…

پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Turn on the Right Way to Life 2023

40 سالگی باید سالی باشد که در آن همه چیز سر جای خودش قرار داشته باشد. اما، بیان لیانگ 42 ساله که همیشه احساس می کرد همه چیز خوب جلو میرود، اکنون که او و خانواده اش با یک بحران مواجه شده اند، غافلگیر می شود. ناگهان تمام تجربه‌ای که در 40 سال گذشته از زندگی‌اش انباشته کرده دیگر برای مقابله با مشکلات مختلف کافی نیست و حتی روش‌های گذشته‌اش نیز اشتباه به نظر می‌رسند. با وجود احساس سردرگمی و ناتوانی، بیان لیانگ سخت تلاش می کند راه حلی پیدا کند. هنگامی که همه چیز به هم می ریزد و او باید همه مسائل را حل کند، یاد می گیرد تا راه درست زندگی را پیدا کند و…

Turning 40 should be a year when everything is falling into place; however, 42-year-old Bian Liang is completely at a loss. As a father, who actively seeks breakthroughs, he encounters hurdles in his quiet and indifferent son and has reached a bottleneck in his career. In his forties, Bian Liang, who has always felt that everything was smooth-sailing for his family is caught by surprise now that they’re facing a crisis. Suddenly, all the wisdom and experience he has accumulated over the past 40 years of his life are no longer enough for him to deal with various problems and even his past methods seem to have been wrong. Despite feeling confused and powerless, Bian Liang being a responsible middle-aged man can only move forward hard while trying to find a solution. When everything in his past is shattered and he has to pick up the pieces, Bian Liang learns to reconcile with his wife, son, relatives and friends, and finds the right way to live.Turning 40 should be a year when everything is falling into place; however, 42-year-old Bian Liang is completely at a loss. As a father, who actively seeks breakthroughs, he encounters hurdles in his quiet and indifferent son and has reached a bottleneck in his career. In his forties, Bian Liang, who has always felt that everything was smooth-sailing for his family is caught by surprise now that they’re facing a crisis.

دانلود سریال چینی Turn on the Right Way to Life 2023

سریال چینی راه درست زندگی را پیدا کن

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

40 سالگی باید سالی باشد که در آن همه چیز سر جای خودش قرار داشته باشد. اما، بیان لیانگ 42 ساله که همیشه احساس می کرد همه چیز خوب جلو میرود، اکنون که او و خانواده اش با یک بحران مواجه شده اند، غافلگیر می شود. ناگهان تمام تجربه‌ای که در 40 سال گذشته از زندگی‌اش انباشته کرده دیگر برای مقابله با مشکلات مختلف کافی نیست و حتی روش‌های گذشته‌اش نیز اشتباه به نظر می‌رسند. با وجود احساس سردرگمی و ناتوانی، بیان لیانگ سخت تلاش می کند راه حلی پیدا کند. هنگامی که همه چیز به هم می ریزد و او باید همه مسائل را حل کند، یاد می گیرد تا راه درست زندگی را پیدا کند و…

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24
 • قسمت 25
 • قسمت 26
 • قسمت 27
 • قسمت 28
 • قسمت 29
 • قسمت 30
 • قسمت 31
 • قسمت 32
 • قسمت 33
 • قسمت 34
 • قسمت 35
 • قسمت 36
 • قسمت 37
 • قسمت 38
 • قسمت 39
 • قسمت 40

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند