دانلود سریال Judge Dee’s Mystery 2024

نپسندیدن
نظری ثبت نشده

به دلیل تغییر دولت در دوران سلطنت وو زتیان، دی رنجی جاه طلب به شهری دورافتاده در شرق منتقل شد. دی استعداد خارق‌العاده‌ای در حل پرونده از خود نشان داد، اما هرچه بیشتر جستجو می‌کرد، رازهای بیشتری کشف می‌شد...

رای کاربران IMDb 15
پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Judge Dee’s Mystery 2024

به دلیل تغییر دولت در دوران سلطنت وو زتیان، دی رنجی جاه طلب به شهری دورافتاده در شرق منتقل شد. دی استعداد خارق‌العاده‌ای در حل پرونده از خود نشان داد، اما هرچه بیشتر جستجو می‌کرد، رازهای بیشتری کشف می‌شد…

It tells the legendary story of Di Renjie who is known for his crime-solving abilities. Di Renjie has conquered the imperial examinations and awaits his official appointment in Chang’an. However, he was suddenly dispatched by Empress Wu Zetian to a border town where he encounters many mysteries. Di Renjie stands up to the challenge of upholding the duty of the higher judiciary to bring peace and prosperity to the people.It tells the legendary story of Di Renjie who is known for his crime-solving abilities. Di Renjie has conquered the imperial examinations and awaits his official appointment in Chang’an. However, he was suddenly dispatched by Empress Wu Zetian to a border town where he encounters many mysteries. Di Renjie stands up to the challenge of upholding the duty of the higher judiciary to bring peace and prosperity to the people.It tells the legendary story of Di Renjie who is known for his crime-solving abilities. Di Renjie has conquered the imperial examinations and awaits his official appointment in Chang’an. However, he was suddenly dispatched by Empress Wu Zetian to a border town where he encounters many mysteries. Di Renjie stands up to the challenge of upholding the duty of the higher judiciary to bring peace and prosperity to the people.It tells the legendary story of Di Renjie who is known for his crime-solving abilities. Di Renjie has conquered the imperial examinations and awaits his official appointment in Chang’an. However, he was suddenly dispatched by Empress Wu Zetian to a border town where he encounters many mysteries. Di Renjie stands up to the challenge of upholding the duty of the higher judiciary to bring peace and prosperity to the people.It tells the legendary story of Di Renjie who is known for his crime-solving abilities. Di Renjie has conquered the imperial examinations and awaits his official appointment in Chang’an.

دانلود سریال چینی Judge Dee’s Mystery 2024

سریال چینی راز قاضی دی

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

به دلیل تغییر دولت در دوران سلطنت وو زتیان، دی رنجی جاه طلب به شهری دورافتاده در شرق منتقل شد. دی استعداد خارق‌العاده‌ای در حل پرونده از خود نشان داد، اما هرچه بیشتر جستجو می‌کرد، رازهای بیشتری کشف می‌شد...

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24
 • قسمت 25
 • قسمت 26
 • قسمت 27
 • قسمت 28
 • قسمت 29
 • قسمت 30
 • قسمت 31
 • قسمت 32

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند