دانلود سریال Love in Flames of War 2022

نپسندیدن
(3 رای) 100%

در دوره انقلاب چین لین خانگ جینگ ،به دلیل اتهام قتل پدرش زندانی شد .سومین ارباب زاده خانواده شیائو، بی چن اونو اذیت میکرد تا اینکه پدرش تصمیم گرفت اونو به مدرسه نظامی بفرسته. پنج سال بعد که بی چن از پسری آزاردهنده به مردی مقاوم تبدیل شده بود برای ازدواج با خانگ جینگ قدم پیش گذاشت اما فهمید که عاشق جوان میهن پرستی به اسم موجی شده که…

پخش آنلاین
اعلان سریال

زیرنویس فارسی و هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Love in Flames of War 2022

در دوره انقلاب چین لین خانگ جینگ ،به دلیل اتهام قتل پدرش زندانی شد .سومین ارباب زاده خانواده شیائو، بی چن اونو اذیت میکرد تا اینکه پدرش تصمیم گرفت اونو به مدرسه نظامی بفرسته. پنج سال بعد که بی چن از پسری آزاردهنده به مردی مقاوم تبدیل شده بود برای ازدواج با خانگ جینگ قدم پیش گذاشت اما فهمید که عاشق جوان میهن پرستی به اسم موجی شده که…

Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.Set in a tumultuous time of war, it revolves around a heart-wrenching romance between young marshal Xiao Bei Chen and a young maiden Lin Hang Jing.

دانلود رایگان سریال چینی Love in Flames of War 2022

سریال چینی عشق در شعله‌های جنگ

**** زیرنویس فارسی کامل ****

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

در دوره انقلاب چین لین خانگ جینگ ،به دلیل اتهام قتل پدرش زندانی شد .سومین ارباب زاده خانواده شیائو، بی چن اونو اذیت میکرد تا اینکه پدرش تصمیم گرفت اونو به مدرسه نظامی بفرسته. پنج سال بعد که بی چن از پسری آزاردهنده به مردی مقاوم تبدیل شده بود برای ازدواج با خانگ جینگ قدم پیش گذاشت اما فهمید که عاشق جوان میهن پرستی به اسم موجی شده که…

باکس دانلود

هاردساب فارسی
لینک مستقیم
زیرنویس فارسی
دانلود رایگان
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 30
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 31
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 32
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 33
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 34
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 35
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 36
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 37
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 38
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 39
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 40
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 41
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 42
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 43
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24
 • قسمت 25
 • قسمت 26
 • قسمت 27
 • قسمت 28
 • قسمت 29
 • قسمت 30
 • قسمت 31
 • قسمت 32
 • قسمت 33
 • قسمت 34
 • قسمت 35
 • قسمت 36
 • قسمت 37
 • قسمت 38
 • قسمت 39
 • قسمت 40
 • قسمت 41
 • قسمت 42
 • قسمت 43

دیدگاه های کاربران

26 نظر
انصراف
 • 1Seraj

  سایتتون یه سایت فیکه؟؟؟؟از وقتی بسته خریدم حتی نتونستم یه سریالو کامل نگاه کنم هیچ لینک دانلودی بالا نمییاد فقط یه پنجره باز میشه که اونم هیچی توش نمیاد هرچقدر وایسم ..فقط پولمو ریختم دور با بسته خریدن

  0
  2 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به 1Seraj

   سلام. خیر دوست عزیز. متاسفانه سرور های دانلود روی بعضی از اینترنت ها فیلتر شده است. در حال انتقال سرور های دانلود هستیم تا مشکل برطرف شود.
   برای دانلود با فیلتر شکن تست کنید.
   بعد از پایان انتقال همه اکانت ها دوباره تمدید خواهد شد.
   با پشتیبانی انلاین سایت در تلگرام هم می توانید صحبت نمایید.
   ای دی پشتیبانی در تلگرام

   Sup_DL

   0
   2 هفته قبل
   پاسخ
 • Afsh

  سلام من هزینه رو واریز کردم اما دانلود نمیشه. فیلتر شکن هم ندارم. مشکل چیه؟

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Afsh

   سرور های دانلود سایت فیلترشده.شما وارد پنل کاربری خودتون بشید و از قسمت تیکت ها به پشتیبانی تیکت ارسال کنید. تا مشکلتون بررسی بشه.

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
   • 1Seraj
    در پاسخ به Admin

    تیکت کجا هست

    0
    2 هفته قبل
    پاسخ
    • Admin
     در پاسخ به 1Seraj

     وارد پنل کاربری خودتون بشید. قسمت از منوی سمت راست قسمت تیکت ها درخواست پشتیبانی ارسال کنید

     0
     2 هفته قبل
     پاسخ
 • 1380sara2001

  چرا نمیشه دانلود کرد با اینکه اشتراک هم خریدم اما اصلا دان نمیشه؟

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به 1380sara2001

   سلام. سرور های دانلود سایت روی بعضی از اینترنت ها فیلتر شده است. در حال انتقال سرور های دانلود هستیم تا مشکل برطرف شود.
   لطفا با فیلترشکن تست کنید .

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
 • طلا

  سلام
  دوستانی که این سریال رو دیدن نظرتون چیه؟
  قشنگه؟

  0
  5 ماه قبل
  پاسخ
  • zohrehalidadi
   در پاسخ به طلا

   سریالش واقعا قشنگه

   0
   3 ماه قبل
   پاسخ
 • سود

  سلام و وقت بخیر ، خسته نباشید ، ببخشید میشه لطف کنید ،زیرنویس قسمت 32 رو چک کنید ، هماهنگ نیست و به نظر اشتباه میاد ، ممنون میشم

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به سود

   زیرنویس قسمت 32 و نسخه هاردساب این قسمت تصحیح شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • 1380sara2001
    در پاسخ به Admin

    سلام من هر کاری میکنم دانلود نمیشه چیکار باید بکنم؟خواهشا درستش کنید

    0
    4 هفته قبل
    پاسخ
    • Admin
     در پاسخ به 1380sara2001

     سلام. سرور های دانلود سایت روی بعضی از اینترنت ها فیلتر شده است. در حال انتقال سرور های دانلود هستیم تا مشکل برطرف شود.
     لطفا با فیلترشکن تست کنید .

     0
     4 هفته قبل
     پاسخ
   • سود
    در پاسخ به Admin

    سپاس

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
 • Fateme

  لطفا بقیشو زودتر ترجمه کنین ، مرسی ازتون🥰

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Rahele

  ممنون از پیگیریتون.

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Rahele

  سلام شب خوش.اشتراکم تموم شده میخوام دوباره بخرم نمیتونم.میشه درست کنید.

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Rahele

   سلام.در حال بررسی و رفع مشکل هستیم. بزودی مشکل برطرف خواهد شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • سود

  سلام و خسته نباشید، ببخشید زیر نویس سریال رو میشه لطفا چک کنید ، دو قسمتش اشتباه شده ، ممنون میشم

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به سود

   هاردساب قسمت 7 و 9 تصحیح شدند

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • سود
    در پاسخ به Admin

    سپاس

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
 • Mwsazr

  سلام.قسمت ۷ زیرنویس مشکل داره ممنون میشم رفع کنین

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Mwsazr

   هاردساب قسمت 7 تصحیح شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • تابا

  سلام میشه سریال He Is Into Her رو قرار بدین ممنونم

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به تابا

   بررسی خواهد شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ