دانلود سریال My Romance From Far Away 2022

نپسندیدن
(9 رای) 45%

در یک رانندگی طولانی از کوه ها به شهر چیانگ مای، ماشین کاپیتان فاسوت دچار سانحه می شه و باعث مرگ اون و همسرش نامپینگ می شه. ثفا-عمه فاسوت- تصمیم می گیره تا تاوان -پسر۶ساله فاسوت- رو با خودش به بنگوک ببره اما خونخوائو، داییِ تاوان راضی نیست تاوان با عمه و پدربزرگی زندگی کنه که تاحالا اونارو ندیده.

پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال My Romance From Far Away 2022

در یک رانندگی طولانی از کوه ها به شهر چیانگ مای، ماشین کاپیتان فاسوت دچار سانحه می شه و باعث مرگ اون و همسرش نامپینگ می شه. ثفا-عمه فاسوت- تصمیم می گیره تا تاوان -پسر۶ساله فاسوت- رو با خودش به بنگوک ببره اما خونخوائو، داییِ تاوان راضی نیست تاوان با عمه و پدربزرگی زندگی کنه که تاحالا اونارو ندیده.

On a long drive from the mountains to the city of Chiang Mai, Captain Phasut’s car turns over in an accident that kills him and his wife Namping. Their six-year-old son Tawan was fortunate not to be travelling with them that day. Namping’s older brother and owner of a coffee estate, Khunkhao, is rocked by the news. He’s quick to take care of the funeral arrangements. There, Thofah—Phasut’s younger sister—comes to take Tawan to Bangkok on behalf of his grandfather, Athit. Khunkhao’s not ready to let Tawan go live with a grandfather and aunt who he’s never met, though. Thofah will do whatever it takes to complete her task. On a long drive from the mountains to the city of Chiang Mai, Captain Phasut’s car turns over in an accident that kills him and his wife Namping. Their six-year-old son Tawan was fortunate not to be travelling with them that day. Namping’s older brother and owner of a coffee estate, Khunkhao, is rocked by the news. He’s quick to take care of the funeral arrangements. There, Thofah—Phasut’s younger sister—comes to take Tawan to Bangkok on behalf of his grandfather.

دانلود رایگان سریال تایلندی My Romance From Far Away 2022

سریال تایلندی عاشقانه من از راه دور

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

در یک رانندگی طولانی از کوه ها به شهر چیانگ مای، ماشین کاپیتان فاسوت دچار سانحه می شه و باعث مرگ اون و همسرش نامپینگ می شه. ثفا-عمه فاسوت- تصمیم می گیره تا تاوان -پسر۶ساله فاسوت- رو با خودش به بنگوک ببره اما خونخوائو، داییِ تاوان راضی نیست تاوان با عمه و پدربزرگی زندگی کنه که تاحالا اونارو ندیده.

باکس دانلود

هاردساب فارسی
دانلود رایگان
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 170 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

14 نظر
انصراف
 • Saratwkly19@gmail.com

  سلام من اشتراک خریدم ولی اصلا سریال نمیاد

  0
  1 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Saratwkly19@gmail.com

   سلام.
   با پشتیبانی انلاین سایت در تلگرام می توانید صحبت نمایید تا مشکل شما را دقیق بررسی نمایند.
   ای دی پشتیبانی در تلگرام

   Sup_DL

   0
   1 هفته قبل
   پاسخ
 • Aynaz1395

  سلام من تا ۲۰ اشتراک فعال دارم ولی به هیچ عنوان سریالا دان نمیشن چیکار کنم؟

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Aynaz1395

   سلام.متاسفانه سرور های دانلود سایت روی بعضی از اینترنت ها فیلتر شده اند.لطفا با فیلترشکن تست نمایید تا مشکل برطرف شود
   نگران اکانت خودتون نباشید. بعد حل مشکل به مدت ان اضافه خواهد شد

   0
   2 ماه قبل
   پاسخ
 • Atosa

  سلام چجوری فیلم دانلود کنم

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Atosa

   از قسمت باکس دانلود باید سریال دانلود کنید.پایین زیر قسمت بازیگران. مشخص است

   0
   2 ماه قبل
   پاسخ
 • negin91

  من از نت همراه اول برای دانلود استفاده میکنم دانلود نمیشه… مشکلی تو لینک دانلود برای همراه اول است ؟

  0
  3 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به negin91

   روی همراه اول سرور های خارج از کشور محدود یا مسدود شده. براتون مقدوره با اینترنت دیگر مثل ایرانسل تست کنید.یا با فیلترشکن

   بزودی این مشکل محدودیت حل خواهد شد

   0
   3 ماه قبل
   پاسخ
 • بفرین

  سلام چرا بقیه ترجمه سریال تایلندی مای رومنس رو نمیزارین

  1
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به بفرین

   بزودی

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
 • بفرین

  سلام کی بقیه ترجمه این سریالو میزارین

  0
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به بفرین

   در حال ترجمه میباشد. بزودی اضافه خواهد شد

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
 • nafas

  زیرنویس فارسی رو جدا نمیذارید?

  0
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به nafas

   خیر . فقط نسخه هاردساب اضافه میشه

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ