دانلود سریال Queen of Tears 2024

نپسندیدن
(57 رای) 97%

بک هیون وو به عنوان مدیر حقوقی گروه کوئینز کار می کند. او موفق ترین فردی است که از روستای زادگاهش یونگدوری آمده و افتخار اهالی آنجاست. او با هونگ هه این، دختر خانواده ای که گروه کوئینز را اداره می کنند، ازدواج کرده است؛ این دو زوج خیلی زود درگیر یک بحران می شوند…

رای کاربران IMDb 22
پخش آنلاین
اعلان سریال

زیرنویس و هاردساب قسمت 12 اضافه شد

توضیحات

دانلود سریال Queen of Tears 2024

بک هیون وو به عنوان مدیر حقوقی گروه کوئینز کار می کند. او موفق ترین فردی است که از روستای زادگاهش یونگدوری آمده و افتخار اهالی آنجاست. او با هونگ هه این، دختر خانواده ای که گروه کوئینز را اداره می کنند، ازدواج کرده است؛ این دو زوج خیلی زود درگیر یک بحران می شوند…

Baek Hyun Woo, who is the pride of the village of Yongduri, is the legal director of the conglomerate Queens Group, while chaebol heiress Hong Hae In is the “queen” of Queens Group’s department stores. “Queen of Tears” will tell the miraculous, thrilling, and humorous love story of this married couple, who manage to survive a crisis and stay together against all odds.Baek Hyun Woo, who is the pride of the village of Yongduri, is the legal director of the conglomerate Queens Group, while chaebol heiress Hong Hae In is the “queen” of Queens Group’s department stores. “Queen of Tears” will tell the miraculous, thrilling, and humorous love story of this married couple, who manage to survive a crisis and stay together against all odds.Baek Hyun Woo, who is the pride of the village of Yongduri, is the legal director of the conglomerate Queens Group, while chaebol heiress Hong Hae In is the “queen” of Queens Group’s department stores. “Queen of Tears” will tell the miraculous, thrilling, and humorous love story of this married couple, who manage to survive a crisis and stay together against all odds.Baek Hyun Woo, who is the pride of the village of Yongduri, is the legal director of the conglomerate Queens Group, while chaebol heiress Hong Hae In is the “queen” of Queens Group’s department stores. “Queen of Tears” will tell the miraculous, thrilling, and humorous love story of this married couple, who manage to survive a crisis and stay together against all odds.Baek Hyun Woo, who is the pride of the village of Yongduri, is the legal director of the conglomerate Queens Group, while chaebol heiress Hong Hae In is the “queen” of Queens Group’s department stores. “Queen of Tears” will tell the miraculous, thrilling, and humorous love story of this married couple, who manage to survive a crisis and stay together against all odds.

دانلود سریال کره ای Queen of Tears 2024

سریال کره ای ملکه اشک

**** زیرنویس قسمت 12 اضافه شد ****

**** هاردساب فارسی قسمت 12 اضافه شد ****

کانال دراما دی ال

بک هیون وو به عنوان مدیر حقوقی گروه کوئینز کار می کند. او موفق ترین فردی است که از روستای زادگاهش یونگدوری آمده و افتخار اهالی آنجاست. او با هونگ هه این، دختر خانواده ای که گروه کوئینز را اداره می کنند، ازدواج کرده است؛ این دو زوج خیلی زود درگیر یک بحران می شوند…

باکس دانلود

هاردساب فارسی
نسخه زیرنویس جدا
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 200 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 700 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

33 نظر
انصراف
 • Parmin

  نسخه ۱۰۸۰ هاردساب از دقیقه چهل و یک و چهل و شش ثانیه زیرنویسش مشکل داره و هماهنگ نیست تا حدود دقیقه ۵۰

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   نسخه جدید اضافه شد

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • Parmin

  سلام قسمت 11 هاردساب ۱۰۸۰ زیرنویس از اواسط سریال به بعد هماهنگ نیست

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   نسخه جدید اضافه شد

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • eliii7

  زیر نویس قسمت11 هماهنگ نیست لطفا درستش کنید

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به eliii7

   زیرنویس نسخه جدید اضافه شده است

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • Tang-son

  سلام وقت بخیر ببخشید لینک دانلود کیفیت 720 قسمت 11 خراب هست و ارور 404 میزنه ممنون میشم بررسیش کنید لطفا

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Tang-son

   نسخه های هاردساب جدید بدون مشکل بزودی اضافه میشود.

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • tamana

  لینک های دانلود قسمت 11 ارور 404 میدن

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به tamana

   نسخه های هاردساب جدید بدون مشکل بزودی اضافه میشود.

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • fatimaviola

  سلام زیرنویس های تمامی کیفیت های هاردستاپ فارسی قسمت 11 از دقیقه 40 با فیلم همخوانی ندارد

  0
  3 روز قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به fatimaviola

   زیرنویس تصحیح شد. نسخه هاردساب جدید بزودی اضافه میشود

   0
   3 روز قبل
   پاسخ
 • Niloooo76

  این سریالو خیلییی دوسس:)))

  0
  4 روز قبل
  پاسخ
 • shiva_exol

  چرا انقدددد خوبن

  0
  1 هفته قبل
  پاسخ
 • shiva_exol

  سلام میتونم بدونم چه روزایی در هفته قسمتای جدید قرارا میگیرن؟

  0
  2 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به shiva_exol

   سریال روز های شنبه و یکشنبه پخش میشود. در صفحه اصلی سایت جدول پخش هفتگی سریال ها موجود میباشد

   0
   2 هفته قبل
   پاسخ
 • par@par

  سلام من پرنیانم ۱۴ سالمه تروخدا رودتر قسمت ۸ و بذارید

  0
  2 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به par@par

   قسمت 8 قرار گرفته است

   0
   2 هفته قبل
   پاسخ
 • آرمیتا

  قسمت ۸ کی اضافه میشه؟

  0
  2 هفته قبل
  پاسخ
 • Reyhane.se

  سلااام
  چرا قسمت 7 رو نمیذارید؟

  0
  2 هفته قبل
  پاسخ
 • Zahra1369

  سلام قسمت 1و٣پخش انلاین زیرنویس فارسی نداره

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Zahra1369

   سلام. بررسی شد . قسمت هایی که اعلام کردین بدون مشکل میباشد و زیرنویس فارسی در پخش انلاین دارد.
   به بخش اموزش مراجعه کنید.لینک زیر

   https://www.dlday.click/25531/subtitle-cc/

   1
   4 هفته قبل
   پاسخ
 • Tang-son

  ببخشید یه سوال داشتم زیرنویس های جدای این سریال توی کدوم بخش قرار میگیره؟ گفتید زیرنویس اضافه شد ولی زیرنویسی نداره برای همین میپرسم

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Tang-son
   در پاسخ به Tang-son

   الان دیدم ممنون

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Tang-son

   داخل باکس دانلود کنار هاردساب فارسی نوشته شده است نسخه زیرنویس جدا.نسخه های خام همراه با زیرنویس جدا در این بخش قرار گرفته است. کامل مشخص است.

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
 • Tang-son

  سلام ببخشید ممکنه لیست سریال هایی که کیم سوهیون بازی کرده رو بروز کنید لطفا؟ یه سری از سریال ها توی سایت هستن ولی توی لیست فیلم ها و سریال هاش نیستن

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Tang-son

   فیلم ها و سریال هایی که مربوط به این بازیگر میباشد و در لیست بازیگر موجود نیست در بخش دیدگاهش اعلام کنید تا بررسی شود.

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
 • Parastoo

  واقعا بعد از مدتها یه سریال حال خوب کن میبینم تا الان که عالی بود ❤️😄

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • yasmin

  سلام خسته نباشید
  دیروز قسمت اول 720 رو دان کردم 39 دقیقه بود
  باید دوباره دان کنم ؟ یا همه ش همون بوده

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به yasmin

   مشکل داشت. نسخه بدون مشکل اضافه شده است

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • parandsolh13

  واقعا بازی متفاوتی از کیم سوهیون بود

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • Parmin

  سلام نسخه هاردساب کیفیت ۴۸۰ حجمش ۲۵۰ تاست بعد چطور کیفیت ۷۲۰ حجمش کمتر از اونه… فایل مشکل داره آیا

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   نسخه جدید اضافه شد

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ