دانلود سریال The Oath of Love 2022

نپسندیدن
(21 رای) 81%

لین جی شیائو یک نوازنده جوان نوازنده ویولن سل است که می خواهد کار خود را همزمان با آماده شدن برای فارغ التحصیلی از دانشگاه آغاز کند. او یک دوست پسر خوش قیافه و دوست داشتنی دارد و حتی پس از اتمام تحصیلاتش شغل تضمین شده ای دارد. اما ناگهان دنیای او نابود میشود… درست قبل از فارغ التحصیلی، پدرش به طور ناگهانی بیمار می شود و باید در بیمارستان بستری شود. او مجبور می شود مراقب سلامتی پدرش باشد و با شغلی که امیدوار بود به آن برسد خداحافظی کند. او همچنین از دوست پسرش خود نیز جدا می شود. اما زمانی که او ناامید و افسرده بود، با گو وی، دکتری که مسئول درمان پدرش است، ملاقات می کند. گو وی نیز مانند او روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما این دو کم کم با هم همراه میشوند. آیا عشق می تواند برای این زوج ادامه پیدا کند؟

رای کاربران IMDb 649
پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال The Oath of Love 2022

لین جی شیائو یک نوازنده جوان نوازنده ویولن سل است که می خواهد کار خود را همزمان با آماده شدن برای فارغ التحصیلی از دانشگاه آغاز کند. او یک دوست پسر خوش قیافه و دوست داشتنی دارد و حتی پس از اتمام تحصیلاتش شغل تضمین شده ای دارد. اما ناگهان دنیای او نابود میشود… درست قبل از فارغ التحصیلی، پدرش به طور ناگهانی بیمار می شود و باید در بیمارستان بستری شود. او مجبور می شود مراقب سلامتی پدرش باشد و با شغلی که امیدوار بود به آن برسد خداحافظی کند. او همچنین از دوست پسرش خود نیز جدا می شود. اما زمانی که او ناامید و افسرده بود، با گو وی، دکتری که مسئول درمان پدرش است، ملاقات می کند. گو وی نیز مانند او روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما این دو کم کم با هم همراه میشوند. آیا عشق می تواند برای این زوج ادامه پیدا کند؟

Lin Zhi Xiao is a budding young cellist looking to start her career as she prepares to graduate from university. She has a handsome, loving boyfriend and even has a promising job lined up for when she completes her studies. Then her world falls apart… Just before she graduates, her father is suddenly taken ill and needs to be hospitalized. She is forced to attend to his ailing health, and all of a sudden is forced to say goodbye to the job she was hoping to take. To compound the misery, she also splits up with her boyfriend. But when she is really starting to feel sorry for herself, she meets Gu Wei, the doctor charged with treating her father. Gu Wei has also had a rough time of life of late, but the duo slowly starts to form a mutual understanding. But could love follow for this pair – and might they one day be able to reverse their bad luck.

دانلود سریال چینی The Oath of Love 2022

سریال چینی سوگند عشق

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

لین جی شیائو یک نوازنده جوان نوازنده ویولن سل است که می خواهد کار خود را همزمان با آماده شدن برای فارغ التحصیلی از دانشگاه آغاز کند. او یک دوست پسر خوش قیافه و دوست داشتنی دارد و حتی پس از اتمام تحصیلاتش شغل تضمین شده ای دارد. اما ناگهان دنیای او نابود میشود… درست قبل از فارغ التحصیلی، پدرش به طور ناگهانی بیمار می شود و باید در بیمارستان بستری شود. او مجبور می شود مراقب سلامتی پدرش باشد و با شغلی که امیدوار بود به آن برسد خداحافظی کند. او همچنین از دوست پسرش خود نیز جدا می شود. اما زمانی که او ناامید و افسرده بود، با گو وی، دکتری که مسئول درمان پدرش است، ملاقات می کند. گو وی نیز مانند او روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما این دو کم کم با هم همراه میشوند. آیا عشق می تواند برای این زوج ادامه پیدا کند؟

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 250 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

لیست های مرتبط کاربران

دیدگاه های کاربران

34 نظر
انصراف
 • Ghazale

  سلام قسمت ۲۴ کیفیت ۴۸۰ تقریبا از دقیقه ی ۵ به بعد زیرنویس و فیلم هماهنگ نیستن. احتمالا زیرنویس برای قسمت دیگه ای هست.

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Ghazale

   تصحیح شد. نسخه جدید اضافه شد

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • uileli

  درود برشما سریال جدید با بازی Zhan Xiao حتما بگذارید … اسم سریال هست The Longest Promise

  0
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به uileli

   سریال The Longest Promise تاریخ پخش مشخصی ندارد

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
 • uileli

  خیلی قشنگ و بدور از خیلی از کلیشه هایی که توی سریالهای آسیای صغیر میبنید…

  1
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Melli

  سلام چرا بخش لینک های رایگان خطا میده؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Melli

   لینک های دانلود رایگان و زیرنویس رایگان در کانال سایت قرار میگیرد.

   ادرس کانال . لینک زیر

   https://t.me/DramaDLL

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Mehraban

  داستان عشق یه دختر کم سن و سال و دست و پاچلفتی با یه دکتر همه چی تموم ! رابطه شون دوست داشتنی بود و سریال خوش ساخت بود ولی چیزی که من از این سریال دوست داشتم این بود که بر خلاف خیلی از سریال ها که صرفا روی دختر و پسر تمرکز میکنن و یه کلیشه ی تکراری تحویل میدن . تو این سریال رابطه ی دختر و با پدرش خیلی قشنگ نشون داده شده بود .پدر و دختری که با هم کلکل داشتن و خیلی صمیمی نبودن ولی خیلی همو دوست داشتن .ابن نشون دادن یه خانواده ی معمولی بنظرم یکی از تمایز عا و نقاط قوت این سریال بود .
  در کل یکی از سریالای موفق این ژانر در چین هست . ۹/۱۰

  2
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Pmelika_p

  سلام میشه سریال wolf رو هم باز بذارید؟ سریالای شیائو جان نیستنن:(

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Pmelika_p

   لینک دانلود سریال wolf فعال شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Narjes

  چه عاشقانه لوسی!

  1
  1 سال قبل
  پاسخ
 • khorshid73

  سلام چرا لینک ها یدانلود باز نمیشن

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به khorshid73

   بررسی شد. لینک های مستقیم مشکلی ندارند

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • olena
    در پاسخ به Admin

    چرا دانلود نمیشه؟

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
 • سادات

  زیرنویسش چرا هنوز کامل نیومدهههه

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به سادات

   در حال ترجمه هستش

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • زهرا

  سلام. ببخشید خواستم بپرسم چرا سرعت ترجمه ی این سریال اینقدر پایینه؟این سریال خیلی پرطرفداره و بقیه ی سایتا تا آخر ترجمه کردن ولی من دوست دارم از سایت شما دانلود کنم ولی خیلی دیر به دیر آپدیت میکنید

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به زهرا

   پوزش بابت تاخیر. به دلیل ایام عید برنامه ترجمه های سایت یکم با تاخیر همراه شده است. مترجم سرعت ترجمه سریال بیشتر کردند تا ترجمه سریع به پایان برسد

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • Parmin

  سلام سال نو مبارک. ممنون از ترجمه سریال. قسمت هفتم (هاردساب720) متاسفانه لوگوی سایت اول تا آخر هست و تصویر نامعلومی ممکنه نسخه جدید بزارید.ممنون

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   نسخه های هاردساب مشکلی ندارند. لطفا با یک پخش کننده دیگر تست کنید یا از تنظیمات پخش کننده خود زیرنویس را غیرفعال کنید تا لوگو سایت برای شما غیر فعال شود

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
   • Parmin
    در پاسخ به Admin

    من هم تلویزیون هم کامپیوتر هم گوشی با چند پخش کننده امتحان کردم حتی قسمت هشتم هاردساب 720 هم دانلود کردم همین مشکلو داره لطف میکنید خودتون یکبار چک کنید . ممنون

    0
    2 سال قبل
    پاسخ
    • Admin
     در پاسخ به Parmin

     بررسی شد.قسمت 7 و 8 مشکل دارند. نسخه جدید و بدون مشکل این دو قسمت بزودی اضافه خواهد شد

     0
     2 سال قبل
     پاسخ
     • Parmin
      در پاسخ به Admin

      سپاس فراوان 🌹

      0
      2 سال قبل
      پاسخ
 • katrina_12

  وای که من چه قدر این سریالو دوس دارم
  ممنون از این همه زحمتی که می کشید

  1
  2 سال قبل
  پاسخ
 • طنین

  چشممون خشک شد تا قسمت جدید بزارین😢😢
  رو چهار مونده، تکون نمیخوره

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
 • katrina_12

  میشه بدونم این سریال چه روزایی پخش میشه ؟

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به katrina_12

   هر روز

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • katrina_12

  خیلی وقت بود که منتظر این سریال بودم
  ممنون از سایت خوبتون
  و امیدوارم که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشین

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
 • پرستو

  خیلی قشنگه مرسی بابت ترجمه ماچ به مترجم

  1
  2 سال قبل
  پاسخ
 • Xiao zhan

  ببخشید روز های پخشش کی هست

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Xiao zhan

   هر روز

   0
   2 سال قبل
   پاسخ
 • sommy

  لطفا زیر نویس را به صورت جدا هم قرار بدید

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
 • Aein

  زیرنویس😥

  0
  2 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Aein

   بزودی

   0
   2 سال قبل
   پاسخ