دانلود سریال Amidst a Snowstorm of Love 2024

نپسندیدن
(25 رای) 96%

لین یی یانگ نابغه سابق اسنوکر در یک شب برفی با بازیکن بیلیارد یین گو آشنا میشه. لین یی یانگ در یک مسابقه به قضاوت اشتباه داور اعتراض میکنه و اسنوکر حرفه ای رو کنار می‌ذاره. آشنایی با یین گو زندگی لین یی یانگ رو تغییر میده و منجر به عشق میشه.

پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Amidst a Snowstorm of Love 2024

لین یی یانگ نابغه سابق اسنوکر در یک شب برفی با بازیکن بیلیارد یین گو آشنا میشه. لین یی یانگ در یک مسابقه به قضاوت اشتباه داور اعتراض میکنه و اسنوکر حرفه ای رو کنار می‌ذاره. آشنایی با یین گو زندگی لین یی یانگ رو تغییر میده و منجر به عشق میشه.

Former professional snooker genius Lin Yi Yang met the popular nine-ball player Yin Guo on a rare snowstorm night. With the help of Yin Guo’s cousin, they got to know each other. Lin Yi Yang was once a famous snooker genius; in a match, he unintentionally offended the judge due to the objection of penalty. He was unsatisfied with the judgment and announced his retirement directly. As a result, he quit the professional snooker. Yin Guo’s appearance changed his life; he fell in love with Yin Guo.Former professional snooker genius Lin Yi Yang met the popular nine-ball player Yin Guo on a rare snowstorm night. With the help of Yin Guo’s cousin, they got to know each other. Lin Yi Yang was once a famous snooker genius; in a match, he unintentionally offended the judge due to the objection of penalty. He was unsatisfied with the judgment and announced his retirement directly. As a result, he quit the professional snooker. Yin Guo’s appearance changed his life; he fell in love with Yin Guo.Former professional snooker genius Lin Yi Yang met the popular nine-ball player Yin Guo on a rare snowstorm night. With the help of Yin Guo’s cousin, they got to know each other. Lin Yi Yang was once a famous snooker genius; in a match, he unintentionally offended the judge due to the objection of penalty. He was unsatisfied with the judgment and announced his retirement directly. As a result, he quit the professional snooker. Yin Guo’s appearance changed his life; he fell in love with Yin Guo.Former professional snooker genius Lin Yi Yang met the popular nine-ball player Yin Guo on a rare snowstorm night. With the help of Yin Guo’s cousin, they got to know each other. Lin Yi Yang was once a famous snooker genius; in a match, he unintentionally offended the judge due to the objection of penalty. He was unsatisfied with the judgment and announced his retirement directly. As a result, he quit the professional snooker. Yin Guo’s appearance changed his life; he fell in love with Yin Guo.

دانلود سریال چینی Amidst a Snowstorm of Love 2024

سریال چینی میان کولاک عشق

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

لین یی یانگ نابغه سابق اسنوکر در یک شب برفی با بازیکن بیلیارد یین گو آشنا میشه. لین یی یانگ در یک مسابقه به قضاوت اشتباه داور اعتراض میکنه و اسنوکر حرفه ای رو کنار می‌ذاره. آشنایی با یین گو زندگی لین یی یانگ رو تغییر میده و منجر به عشق میشه.

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 30
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

24 نظر
انصراف
 • Fateme.sh

  سلام بقیه اش قسمت هاش کی میذارین؟

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
 • Parmin

  سلام خسته نباشید. این سریال کلا ۳۰ قسمته و تموم شده میشه ۴قسمت آخر رو بزارید لطفا. ممنون

  0
  4 هفته قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   در حال اماده سازی هستیم. بزودی اضافه میشه

   0
   4 هفته قبل
   پاسخ
   • Parmin
    در پاسخ به Admin

    سپاس

    0
    4 هفته قبل
    پاسخ
 • Tarawa

  سلام لطفا سریال چینی everyone loves me رو هم بزارین

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Tarawa

   بزودی

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • فائزه رخشانی

  سانسور شده است ؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  نمایش دیدگاه حاوی اسپویل
 • Parmin

  قسمت هفدهم نسخه هاردساب کیفیت ۴۸۰ ، قسمت شانزدهم قرار گرفته اشتباهی

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   مشکل برطرف شده

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Parmin

  سلام قسمت شانزدهم نسخه هاردساب ۴۸۰ به جاش قسمت پانزدهم هست

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   مشکل برطرف شد

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Raheleioon

  سلام عصر بخیر.سریالش خیلی قشنگه.قشنگ تر از اون ترجمه ش هستش.ممنون از مترجم این سریال.خدا قوت.

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
 • doris

  سلام روزتون بخیر،
  لینک های مستقیم زیرنویس ندارند؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به doris

   خیر. نسخه هاردساب فارسی قرار گرفته است

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • melory

  سلام …انگار تا قسمت ۳۰ پخش شده…قسمتای جدیدو نمیزارین؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به melory

   بزودی

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • mahni

  سلام ببخشید قسمت جدید نمیزارید ؟

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
 • melory

  سلام قسمت های جدیدو قرارنمیدین؟

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به melory

   در حال ترجمه میباشد. بزودی اضافه خواهد شد

   0
   2 ماه قبل
   پاسخ
 • Parmin

  واااااااااای از تیزر ش انگار خیلی قشنگه😍 امیدوارم سد اند نباشه

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
 • melory

  سلام قسمت ۱۷ و۱۸ و۱۹ رو نمیتونم دانلود کنم لطفا بررسی کنید

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به melory

   پست تصحیح شد. هنوز این قسمت ها پخش نشده

   0
   2 ماه قبل
   پاسخ
 • yegane2000

  لطفا ترجمه کنید این سریال رو

  0
  2 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به yegane2000

   بزودی

   0
   2 ماه قبل
   پاسخ