دانلود سریال Angels Fall Sometimes 2024

نپسندیدن
(2 رای) 100%

لین توو و آن ژی کوئه در یک نمایشگاه کار در طول دوره کارآموزی تابستانی سال تحصیلی خود با هم آشنا شدند. آنها در نگاه اول عاشق هم شدند و پس از تعمیق درک یکدیگر، رابطه خود را مشخص کردند. با نزدیک شدن به فصل فارغ التحصیلی، آن دو دست به دست هم می دهند تا در دانشگاه زندگی کاری مشترک را پشت سر بگذارند و...

پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Angels Fall Sometimes 2024

لین توو و آن ژی کوئه در یک نمایشگاه کار در طول دوره کارآموزی تابستانی سال تحصیلی خود با هم آشنا شدند. آنها در نگاه اول عاشق هم شدند و پس از تعمیق درک یکدیگر، رابطه خود را مشخص کردند. با نزدیک شدن به فصل فارغ التحصیلی، آن دو دست به دست هم می دهند تا در دانشگاه زندگی کاری مشترک را پشت سر بگذارند و برای آینده ای بهتر برنامه ریزی کنند. اگرچه مسیر زندگی به آرامی پیش نمی رفت، اما با تشویق دوجانبه آنها کم کم در مسیر درست قرار گرفت.

ummer internship recruiting event in their junior year. Love blossoms at first sight. With graduation approaching, the two embark on their journey from the ivory tower into the real world, taking on part-time jobs, job hunting, and planning their future together. While life doesn’t unfold as smoothly as envisioned, they hold each other up. However, just when everything seems to be going well, Lin Tuo receives a diagnosis that changes their lives forever. Lin Tuo is diagnosed with ALS, bringing an end to his seemingly ordinary but promising life. Future shortened, Lin Tuo faces the disease bravely. Giving up the idea of yielding to his fate, he learns to coexist with the terminal illness. Lin Tuo’s journey inspires those around him, including fellow ALS patients. He prompts them to reevaluate their outlook on life, cherish the present moment, and strive to live each day with hope and no regrets. ummer internship recruiting event in their junior year. Love blossoms at first sight. With graduation approaching, the two embark on their journey from the ivory tower into the real world, taking on part-time jobs, job hunting, and planning their future together. While life doesn’t unfold as smoothly as envisioned, they hold each other up. However, just when everything seems to be going well, Lin Tuo receives a diagnosis that changes their lives forever. Lin Tuo is diagnosed with ALS, bringing an end to his seemingly ordinary but promising life. Future shortened, Lin Tuo faces the disease bravely. Giving up the idea of yielding to his fate, he learns to coexist with the terminal illness. Lin Tuo’s journey inspires those around him, including fellow ALS patients. He prompts them to reevaluate their outlook on life, cherish the present moment, and strive to live each day with hope and no regrets.

دانلود سریال چینی Angels Fall Sometimes 2024

سریال چینی فرشتگان گاهی سقوط می کنند

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

لین توو و آن ژی کوئه در یک نمایشگاه کار در طول دوره کارآموزی تابستانی سال تحصیلی خود با هم آشنا شدند. آنها در نگاه اول عاشق هم شدند و پس از تعمیق درک یکدیگر، رابطه خود را مشخص کردند. با نزدیک شدن به فصل فارغ التحصیلی، آن دو دست به دست هم می دهند تا در دانشگاه زندگی کاری مشترک را پشت سر بگذارند و...

باکس دانلود

هاردساب فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند