دانلود سریال Love Between Fairy and Devil 2022

نپسندیدن
(79 رای) 95%

یک دختر جاودانه از قبیله پو شین، قبیله خود را توسط ارتش ارباب شیطان، دونگ فنگ چانگ شکست داد.او ده هزار سال بعد به عنوان یک جاودانه رتبه پایین از قبیله آسمانی، شیائو لان خوآ (ارکیده کوچک) دوباره متولد شد. لان خوا ناخودآگاه دونگ فنگ چانگ، دشمن فانی خود را که در برج خائو تیان به دام افتاده بود، زنده کرد. دونگ فنگ چانگ برای بازپس گیری آزادی خود می خواهد روح جاودانه شیائو لان خوآ را قربانی کند تا نفرینی که بر بدن او گذاشته شده را از بین ببرد. در این حین، دیو بی‌عاطفه عاشق پری جوان مهربان و دوست‌داشتنی می‌شود…

رای کاربران IMDb 416
پخش آنلاین
اعلان سریال

زیرنویس و هاردساب فارسی کامل

توضیحات

دانلود سریال Love Between Fairy and Devil 2022

یک دختر جاودانه از قبیله پو شین، قبیله خود را توسط ارتش ارباب شیطان، دونگ فنگ چانگ شکست داد.او ده هزار سال بعد به عنوان یک جاودانه رتبه پایین از قبیله آسمانی، شیائو لان خوآ (ارکیده کوچک) دوباره متولد شد. لان خوا ناخودآگاه دونگ فنگ چانگ، دشمن فانی خود را که در برج خائو تیان به دام افتاده بود، زنده کرد. دونگ فنگ چانگ برای بازپس گیری آزادی خود می خواهد روح جاودانه شیائو لان خوآ را قربانی کند تا نفرینی که بر بدن او گذاشته شده را از بین ببرد. در این حین، دیو بی‌عاطفه عاشق پری جوان مهربان و دوست‌داشتنی می‌شود…

The fearsome Lord Devil, Dong Fang Qing Cang once wrought utter chaos in the realm of gods, defeating entire clans and vanquishing all of his foes at the head of his fearsome demon army. One of the young women from the defeated army is reborn as a fairy named Xiao Lan Hua many thousands of years later. Lord Devil has long since been cursed and imprisoned in a magical tower – and has remained there for thousands of years. But when, due to a mishap, Xiao Lan Hua unwittingly sets him free, he thinks he is able to escape. He believes that all he needs to do is sacrifice Xiao Lan Hua and he will be free to unleash chaos again and conquer the known world. There is a twist, however. In the process of setting him free, some bizarre magic appears to have taken place – and the two have “swapped” bodies. Suddenly, the fearsome Lord Devil is trapped inside the body of a puny female fairy. And Xiao Lan Hua finds herself in possession of superhuman strength! If anyone learns of what has happened, he assures her, they will both be done for. But as they search for a way to undo the spell, love begins to cast its own magic spell.

دانلود سریال چینی Love Between Fairy and Devil 2022

سریال چینی عاشقانه پری و شیطان

**** زیرنویس فارسی کامل ****

**** هاردساب فارسی کامل ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

یک دختر جاودانه از قبیله پو شین، قبیله خود را توسط ارتش ارباب شیطان، دونگ فنگ چانگ شکست داد.او ده هزار سال بعد به عنوان یک جاودانه رتبه پایین از قبیله آسمانی، شیائو لان خوآ (ارکیده کوچک) دوباره متولد شد. لان خوا ناخودآگاه دونگ فنگ چانگ، دشمن فانی خود را که در برج خائو تیان به دام افتاده بود، زنده کرد. دونگ فنگ چانگ برای بازپس گیری آزادی خود می خواهد روح جاودانه شیائو لان خوآ را قربانی کند تا نفرینی که بر بدن او گذاشته شده را از بین ببرد. در این حین، دیو بی‌عاطفه عاشق پری جوان مهربان و دوست‌داشتنی می‌شود…

باکس دانلود

هاردساب فارسی
لینک مستقیم
زیرنویس فارسی پایان سریال
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 26
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 27
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 28
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 29
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 30
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 31
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 32
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 33
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 34
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 35
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 36
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت ویژه 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت ویژه 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 540p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 280 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23
 • قسمت 24
 • قسمت 25
 • قسمت 26
 • قسمت 27
 • قسمت 28
 • قسمت 29
 • قسمت 30
 • قسمت 31
 • قسمت 32
 • قسمت 33
 • قسمت 34
 • قسمت 35
 • قسمت 36

دیدگاه های کاربران

34 نظر
انصراف
 • Bita.shirafkan

  وقتی روی کیفیت ۵۴۰ میزنم جایی شروع ب دانلود نمیشه ک بتونم ببینن دانلود شد یا نه
  گوشیم ایفونه. کجا دانلود میشه ک‌برم ببینم؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Bita.shirafkan

   سلام. بررسی شد. فایل های سریال بدون مشکل دانلود میشود.
   مرورگر Firefox از استور دانلود کنید و نصب نمایید و از این مرورگر برای دانلود فایل ها استفاده کنید. فایل های دانلود شده به صورت فایل MKV میباشد برای پخش این فایل ها در ایفون پخش کننده KMplayer هم از استور دانلود و استفاده نمایید.

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Bita.shirafkan

  سلام من امشب اشتراک گرفتم ولی نمیتونم دانلود کنم چیکار کنم؟

  0
  1 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Bita.shirafkan

   سلام. اکانت شما فعال میباشد. مشکل خود را دقیق توضیح بدید

   0
   1 ماه قبل
   پاسخ
 • Daku

  چرا پخش انلاین کیفیتش انقدر پایینه راهی هست که تغییرش بدم؟

  0
  3 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Daku

   برای سریال ها معمولا دو یا سه کیفیت برای پخش انلاین اضافه میشود. برای تغییر کیفیت از منوی پایین سمت راست تصویر علامت چرخ دنده (تنظیمات ) میتوانید کیفیت را تغییر دهید

   0
   3 ماه قبل
   پاسخ
   • Daku
    در پاسخ به Admin

    ممنوون

    0
    3 ماه قبل
    پاسخ
 • Kimianz

  سلام از قسمت ۲۷ به بعد نمیتونم دانلود کنم مشکل از سایته؟و حل میشه؟

  0
  5 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Kimianz

   سلام.سروری که این سریال روی ان قرار دارد مسدود و از دسترس خارج شده است. باید صبر کنید تا مشکل برطرف شود.

   0
   5 ماه قبل
   پاسخ
   • Kimianz
    در پاسخ به Admin

    پخش آنلاین هم کار نمیکنه ؟

    0
    5 ماه قبل
    پاسخ
    • Admin
     در پاسخ به Kimianz

     خیر. چون سرور مسدود شده. باید صبر کنید مشکل برطرف بشه

     0
     5 ماه قبل
     پاسخ
 • Parmin

  سلام قسمت دوم هاردساب 720 مشکل داره بدون زیرنویس هست

  0
  5 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Parmin

   نسخه جدید اضافه شد

   0
   5 ماه قبل
   پاسخ
 • melory

  سلام کیفیت ۵۴۰ زدید ولی درواقع ۴۸۰ هستش لطفا بررسی کنید

  1
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به melory

   فقط چند قسمت کیفیت 480 قرار داده شده است. بقیه 540 میباشد

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
 • Myyolo

  سایتتون مشکل داره. هیچ سریالی رو نمیشه دانلود کرد. از نظرات هم مشخصه همه با همین مشکل مواجه شدن. لطفا بروز رسانی کنید چون نزدیک پنج روزه همینطوره

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • میلاد

  سلام لینک دانلود رایگان اشتباهه

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به میلاد

   فایل های رایگان به دلیل گزارش کاربران حذف شده است. پست سریال تصحیح شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Shbz

  سلام وقت بخیر میشه لطفا چک کنید چرا پخش انلاین کار نمیکنه الان چند روزه به سختی با کلی قطع و وصلی سریال پخش میشه و اینکه امروز اصلا کار نمیکنه

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Shbz

   بررسی شد. بدون مشکل پخش انلاین سریال و لینک دانلود کار میکند.

   با پشتیبانی انلاین سایت در تلگرام صحبت نمایید تا مشکل شما را دقیق بررسی نمایند.

   ای دی پشتیبانی در تلگرام

   Sup_DL

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Msszeinab

  سلام من اشتراک خریدم اما لینک برام کار نمیکنه

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به Msszeinab

   برای دانلود از چه اینترنتی استفاده میکنید؟

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • persius

  سلام من اشتراک دارم ولی لینک ها برای من کار نمیکنه

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به persius

   سلام.
   سرور دانلود مشکلی ندارد. از چه اینترنتی برای دانلود استفاده میکنید؟

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • persius
    در پاسخ به Admin

    adsl مخابرات

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
    • Admin
     در پاسخ به persius

     لطفا با پشتیبانی انلاین سایت در تلگرام صحبت نمایید تا مشکل شما را بررسی نمایند.

     ای دی پشتیبانی در تلگرام

     Sup_DL

     0
     1 سال قبل
     پاسخ
 • amirhoseinmadah98

  سلام
  من اشتراک دارم اما تیخوام با همراه اول دانلود کنم نمیشه
  باvpn هم نمیشه
  لطفا مشکلش را حل کنید

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به amirhoseinmadah98

   سلام.مشکل از سمت ما نیست و سرور دانلود سایت مشکلی ندارد. مشکل از اینترنت بین الملل کشور میباشد که دسترسی به سرور ها در خارج از کشور محدود شده است و سرور دانلود سایت خارج از کشور میباشد. خیلی از کاربران بدون مشکل در حال دانلود هستند .تیم ما در حال تغییرات در سرور ها میباشد که این مشکل برطرف شود.
   اگر براتون مقدور است با اینترنت ایرانسل و مرورگر Edge تست دانلود انجام بدید.
   نگران اکانت خودتون هم نباشید بعد از برطرف شدن مشکل به مدت اکانت کاربران اضافه خواهد شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • amirhoseinmadah98
    در پاسخ به Admin

    خیلی ممنون

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
 • مانی

  سلام
  دانلود رایگان فایلی وجود نداره برایه دانلود

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Admin
   در پاسخ به مانی

   فایل های رایگان به دلیل گزارش کاربران حذف شده است

   1
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Mehraban

  داستان یه گل ارکیده که با پاکی و معصومیتش دل بدنام ترین شیطان سرزمین رو می بره و اونو عاشق خودش می کنه . سریال خوش ساختیه . لباس ها و صحنه ها خیلی خوبن . البته سریال یه درجه از رمانش پایین تره ولی بازم اگه اهل سریالای فانتزی چینی هستید ، پیشنهاد میکنم از دستش ندید . ۸/۱۰

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • Meshkat78

  سریال هاتون سانسور هست یا بدون سانسور؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
 • frozen

  باحاله ازین سبکا خیلی دوس دارم

  1
  1 سال قبل
  پاسخ