دانلود سریال The Double 2024

نپسندیدن
(8 رای) 100%

این داستان شو فانگ لی،دختر دادرس ثروتمند شهر را روایت می کند که بخاطر یک اتفاق،زندگی اش دگرگون می شود.او توسط دختر رئیس دبیرخانه نجات پیدا می کند و با هویت جیانگ لی به پایتخت برمی گردد و با کمک ارباب شیائو خنگ و دیگران به سختی ها غلبه کرده و سعی در نجات پدرش از زندان و محافظت از مردم عادی را دارد.

پخش آنلاین
اعلان سریال

هاردساب قسمت 14 اضافه شد

توضیحات

دانلود سریال The Double 2024

این داستان شو فانگ لی،دختر دادرس ثروتمند شهر را روایت می کند که بخاطر یک اتفاق،زندگی اش دگرگون می شود.او توسط دختر رئیس دبیرخانه نجات پیدا می کند و با هویت جیانگ لی به پایتخت برمی گردد و با کمک ارباب شیائو خنگ و دیگران به سختی ها غلبه کرده و سعی در نجات پدرش از زندان و محافظت از مردم عادی را دارد.

It tells the story of Xue Fang Fei, the daughter of a well-off county magistrate who lost everything after a major upheaval. Saved by Jiang Li, the daughter of the Secretariat Director, she took on the identity of Jiang Li and returned to the capital. With the help of Duke Xiao Heng and others, she overcame numerous hardships, tirelessly fought against injustice, rescued her father, who had been wrongly imprisoned, assisted Xiao Heng in upholding justice, and protected the common people. It tells the story of Xue Fang Fei, the daughter of a well-off county magistrate who lost everything after a major upheaval. Saved by Jiang Li, the daughter of the Secretariat Director, she took on the identity of Jiang Li and returned to the capital. With the help of Duke Xiao Heng and others, she overcame numerous hardships, tirelessly fought against injustice, rescued her father, who had been wrongly imprisoned, assisted Xiao Heng in upholding justice, and protected the common people. It tells the story of Xue Fang Fei, the daughter of a well-off county magistrate who lost everything after a major upheaval. Saved by Jiang Li, the daughter of the Secretariat Director, she took on the identity of Jiang Li and returned to the capital. With the help of Duke Xiao Heng and others, she overcame numerous hardships, tirelessly fought against injustice, rescued her father, who had been wrongly imprisoned, assisted Xiao Heng in upholding justice, and protected the common people.

دانلود سریال چینی The Double 2024

سریال چینی همزاد

**** هاردساب فارسی قسمت 14 اضافه شد ****

**** ترجمه اختصاصی دراما دی ال ****

کانال دراما دی ال

این داستان شو فانگ لی،دختر دادرس ثروتمند شهر را روایت می کند که بخاطر یک اتفاق،زندگی اش دگرگون می شود.او توسط دختر رئیس دبیرخانه نجات پیدا می کند و با هویت جیانگ لی به پایتخت برمی گردد و با کمک ارباب شیائو خنگ و دیگران به سختی ها غلبه کرده و سعی در نجات پدرش از زندان و محافظت از مردم عادی را دارد.

باکس دانلود

هاردساب فارسی
نسخه بدون زیرنویس
 • قسمت 1
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • VIP کیفیت : WEB-DL 480p حجم : 150 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 300 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • VIP کیفیت : WEB-DL 1080p حجم : 500 MB HardSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 1
 • قسمت 2
 • قسمت 3
 • قسمت 4
 • قسمت 5
 • قسمت 6
 • قسمت 7
 • قسمت 8
 • قسمت 9
 • قسمت 10
 • قسمت 11
 • قسمت 12
 • قسمت 13
 • قسمت 14
 • قسمت 15
 • قسمت 16
 • قسمت 17
 • قسمت 18
 • قسمت 19
 • قسمت 20
 • قسمت 21
 • قسمت 22
 • قسمت 23

دیدگاه های کاربران

2 نظر
انصراف
 • shtt

  سلام
  قسمت های ۲۳ به بعد رو قرار بدین لطفا با زیرنویس انگلیسی
  ممنون

  0
  10 ساعت قبل
  پاسخ
 • shtt

  سلام
  ممنون برای قرار دادن سریال های بروز و عالی
  لطفا قسمت های بعدی رو زودتر و زیرنویس انگلیسی رو هم قرار بدین

  0
  6 روز قبل
  پاسخ